ANO! -tech

ANO! tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem techniczno-menadżerskim, gdzie pozytywne relacje interpersonalne z Partnerami traktowane są na równi z celami biznesowymi. 

Trzon techniczny firmy, w którego skład wchodzą mobilne zespoły serwisowe, podlega systematycznym szkoleniom zarówno w zakresie wdrażania nowych technologii, jak i eksploatacji systemów już istniejących.  

Szybkość reagowania na zgłaszane problemy, dostępność do zadań specjalistycznych i skuteczność w rozwiązywaniu problemów, to oczekiwane przez Partnerów czynniki z sukcesem realizowane podczas współpracy. Wymuszają one stosowanie odpowiednich, wysokiej klasy narzędzi i aparatury kontrolno pomiarowej oraz wypracowanych standardów działania.

Bezpieczeństwo Państwa  biznesu, gwarancja sprawności eksploatacyjnej użytkowanych obiektów i urządzeń oraz świadomość pełnego wsparcia ze strony ANO!, to efekt nie tylko dobrze wykonywanych zadań technicznych, ale także budowanie bezpośrednich relacji osobowych i umiejętność dostosowywania się do indywidualnych potrzeb, zgodnie z przyjętym modelem biznesowym. Zaoszczędzony w ten sposób czas i pieniądze można przeznaczyć na rozwój i działania operacyjne. 

Zobacz ...

Grupa ano! Tech

 • Nowoczesne technologie
 • Serwis techniczny
 • Projekty, dostawy, wdrożenia i wsparcie eksploatacyjne

Zobacz ...

Nasza oferta

techniczna obsługa obiektów

Model współpracy biznesowej i charakter działań dopasowujemy do oczekiwań Klienta. Typowe tryby działania to:

 • Przeglądy cykliczne
  • Wg ustalonego harmonogramu i zakresu
 • Interwencje bieżące
  • Usługi realizowane wg zapotrzebowania zgłaszanego ustalonym kanałem komunikacyjnym w czasie zgodnym z przyjętym SLA
 • Prace zlecone
  • Prace ofertowane i zlecane pod konkretne zapytanie

Wskazane powyżej usługi, to szeroki zakres czynności z wielu branż, które przejmujemy jako wsparcie techniczne Klienta w szczególności przez:

 • Zapewnienie sprawności technicznej obiektu
 • Doradztwo techniczne i koordynację inwestycji
 • Dostawę i montaż materiałów eksploatacyjnych

Zobacz ...

Multimedia, monitoring cctv, systemy kontroli dostępu

 • Cyfrowe instalacje telewizyjne
  • satelitarne (DVB-S), naziemne (DVB-T), kablowe (DVB-C)
  • systemy telewizji zbiorowej (TVK w hotelach), systemy multiswichowe (elastyczny dostęp do pełnej oferty TV)
 • Szerokopasmowe sieci internetowe
  • systemy dostępu bezprzewodowego WIFI - pokrycie sygnałem wybranych obszarów obiektów i/lub terenów otwartych
  • systemy przewodowe LAN
 • Monitoring przemysłowy CCTV
  • monitoring wizyjny obiektów zamkniętych i przestrzeni otwartych
 • Systemy kontroli dostępu
  • elektroniczne systemy kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń wg poziomów uprawnień
  • rejestracja wejść / wyjść
 • GSM repeater
  • zapewnienie dostępu do sygnału GSM (telefonii komórkowej) w miejscach trudnych propagacyjnie
 • inne

Zobacz ...

smart home

Better home technology!

Czas na inteligentną rewolucję w Twoim domu! Odkryj, jak technologia może służyć Ci na co dzień. 
Smart home Grenton doskonale współpracuje z Tobą i twórz z jego pomocą swój własny świat.

Zobacz ...

Jakość i gwarancja na lata

x

Zobacz ...